BELGISCHE VERENEGING VAN HANDELAARS, IN-EN UITVOERDERS VAN GESLEPEN DIAMANT

The Belgian Polished Diamond Traders Association

Click here to edit subtitle

About Us

WHAT IS BVGD?

The Belgian Polished Diamond Dealers Association, represents the interests of the Belgian dealers, exporters and importers of polished diamonds.
The BVGD is the sole professional organization recognized by the government to speak on behalf of the polished diamond dealers. Our By-Laws are reviewed by the Council of State.
We represent all polished diamond dealers regardless of membership. Although indeed, only members participate in the General Assembly, have a say in the direction of the Association and elect, every other year, the Board of Directors.
Any Belgian diamond dealer with a Trade Registration number may apply to become a member. The Board of Directors reviews the applications and is sovereign in granting membership status.
Our goals is to lobby at any and all levels to facilitate and promote the business and trade of the polished diamond dealers.
We aim to eliminate any barriers and tariffs that impede trade. We promote any action that may be beneficial to the belgian polished diamond traders. We also field trade requests from outside parties to our members.ARE YOU A DIAMOND TRADER? THEN JOIN OUR ORGANISATION TODAY!

  • Represent the Belgian Diamond Trade
  • Recognised professional association since 1958
  • Is a memeber  of “Hogeraad voor KMO en zelfstandigen”.
  • The BVGD is a determined organisation and stands for the protection and development of intrests for the Belgian polished diamond traders.De Belgische Vereniging van Handelaars in Geslepen Diamant, vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de Belgische handelaars, de in-en uitvoerders van geslepen diamant.

De BVGD is de enige beroepsvereniging, als dusdanig erkend door de Belgische overheid, om in naam van de handelaars in geslepen diamant te spreken. Onze statuten worden door de Raad van Staat gecontroleerd.

Wij vertegenwoordigen alle handelaars in geslepen diamant, onafgezien van het lidmaatschap. Uiteraard kunnen alleen daadwerkelijke leden deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, stemrecht hebben en elk tweede jaar de Raad van Bestuur verkiezen.

Iedere diamanthandelaar die een Belgisch handelsregisternummer heeft, kan zijn aanvraag indienen voor het lidmaatschap. De Raad van Bestuur onderzoekt de aanvragen en is als enigste bevoegd om de status van daadwerkelijk lid toe te kennen.

De doelstellingen van de BVGD zijn de invloed aan te wenden op alle niveaus om de handel in geslepen diamant aan te wakkeren en te vergemakkelijken.

Wij streven er naar om alle hindernissen en tarieven uit te schakelen die de Handel kunnen belemmeren. Wij ondersteunen alle acties die voordelig kunnen zijn voor de Belgische handelaars in geslepen diamant. Wij laten ook alle verzoeken om handelscontacten aan onze leden toekomen.

- Het vergemakkelijken van de handel van geslepen diamant.

- Het verbeteren van de werkwijze van de Diamond Office.

- Het ontwikkelen, samen met de HRD, van nieuwe idee n om de certificaten te optimaliseren.

- Het voorstellen om op markt-effici nte manieren de diamant handel en nijverheid te helpen en/of te Samen met jullie actieve deelname hopen we in de toekomst succesvoller te zijn.