BELGISCHE VERENEGING VAN HANDELAARS, IN-EN UITVOERDERS VAN GESLEPEN DIAMANT

The Belgian Polished Diamond Traders Association

Click here to edit subtitle

Antwerp diamond industry 'bvgd' youtube channel

Click here to edit text

 

Antwerp Welcomes Delegation of European Jewelers for "Diamond Experience"
The BVGD welcomes the initiative of the AWDC in bringing jeweler delegations to Antwerp and organising meetings with diamond manufacturers and diamond traders.
This is the kind of interaction that helps to promote our trade internationally.
We sincerely support and promote further iniatives of this sort.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Click here to edit title.

Antwerp kicks off diamond year 2017-2018

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Philippe Barsamian Elected President, Federation of Belgian Diamond Bourses.

The Federation of Belgian Diamond Bourses (FDBD), the umbrella organization for Antwerp's four diamond bourses, has elected Philippe Barsamian as president. Mr. Barsamian has been a member since 1974 of the Antwerp Diamond Club. He became a member of the ADC's board of directors in 1998, serving as managing director from 2000 to to 2002, and as vice-chairman since 2002. He has also been a member of the Federation of Belgian Diamond Bourses since 2006, and was a member of the Antwerp World Diamond Centre's Board of Directors from 2008 to 2014. He takes over as president of FDBD from Willy Rotti, who completed three consecutive terms in office and could therefore not stand for office again under the Federation's by-laws.

pictures,,,,

 


Antwerpse diamantsector eist oplossing voor bankenprobleem. 


Antwerpse diamantsector eist oplossing voor bankenprobleem 

In een reactie op de mediaberichten rond het probleem van toegang tot bankrekeningen stelt het Antwerp World Diamond Centre dat de gehele diamantsector de facto volledig wordt uitgesloten door Belgische banken. Aan de hand van verzamelde getuigenissen, correspondentie en informatie die banken zelf publiceren kan de koepelorganisatie duidelijk aantonen dat het daarbij gaat om een systematisch weigeren van klanten die gelinkt zijn aan de diamantsector, voor zowel persoonlijke als zakelijke bankrelaties, nog voor die klanten enig dossier konden indienen.
 
Wetgeving en initiatieven vanuit sector
In hun weigering verwijzen de banken vaak naar de zogenoemde risico-factor. Dat de sector zich niet bewust zou zijn van deze problematiek houdt geen steek. Allereerst wordt de diamanthandel in ons land door een hele reeks wettelijke verplichtingen uitermate streng gecontroleerd. Zo kunnen bij wet enkel door de overheid erkende en geregistreerde firma’s in België diamanthandel drijven en is een zeer strikte antiwitwaswetgeving van toepassing. Bovendien wordt het internationale betalingsverkeer gecontroleerd en wordt binnen het Diamond Office elke in- en uitvoer voor 100% gecontroleerd. 
 
De Antwerpse diamantsector heeft in de afgelopen jaren ook bijzondere inspanningen geleverd om bovenop die verplichtingen extra initiatieven op te zetten. Zo werden sinds 2013 maar liefst 23 anti-witwasseminaries georganiseerd, bijgewoond door 544 bedrijven, het aantal meldingen aan CFI steeg van 1 melding in 2013 naar 35 meldingen in 2016, dankzij de oprichting van een SPOC door AWDC. Een specifiek daartoe opgerichte anti-witwas en compliance helpdesk behandelde vorig jaar alleen 631 vragen. AWDC sloot ook een partnerschap af met de Compliance Catalyst databank van Bureau Van Dijk, een databank met 250 miljoen klantgegevens wereldwijd die gratis ter beschikking wordt gesteld van diamantfirma’s zodat ze efficiënt de bij wet verplichte identificatie van klanten en personen kunnen uitvoeren.  
 
Sector neemt het initiatief voor dialoog
Bovendien nam AWDC het initiatief om de verschillende actoren in deze problematiek rond de tafel te brengen en constructief aan een oplossing te werken. Zo werd Febelfin, koepel van de Belgische financiële wereld, tussen eind 2014 en afgelopen maand maar liefst tien keer uitgenodigd voor overleg. Tijdens het meest recente overleg stelde AWDC daar nog voor om te werken met een Sustainable Bank Account Access Scheme (SBAAS), specifiek ontwikkeld voor deze problematiek. Bedrijven die instappen in dit schema, dat onafhankelijk geaudit kan worden door een officiële instantie, worden binnen dit schema uitvoerig gescreened, waardoor de compliance kost voor banken aanzienlijk afneemt. 
 
In dialoog met de overheid werkte de sector ook een lijvige risico-analyse uit voor de banken, die alle sector-eigen risico’s in kaart brengt en nog belangrijker, op welke manier die pijnpunten aangepakt worden. Daarnaast nodigde AWDC ook tal van financiële instellingen en relevante bedrijven en organisaties uit om de specifieke dynamiek van de diamanthandel tot in detail toe te lichten.
 
Karaattaks zorgt voor meer transparantie
De lang bepleitte herziening van het fiscale diamantstelsel, de zogenaamde karaattaks, zorgt voor een duidelijke kapitaalbalans en éénduidige, meer transparante boekhouding. Die transparantie verhoogt bijgevolg aanzienlijk de capaciteit van banken om controles uit te voeren. Ironisch genoeg zorgt de systematische discriminatie van de banken rond het openen van bankrekeningen er nu voor dat bedrijven die zich omwille van de karaattaks (opnieuw) in Antwerpen willen vestigen wegblijven. Zonder bankrekening is het immers onmogelijk om handel te drijven.
 
AWDC betreurt dat ondanks de vele inspanningen en pogingen tot dialoog van de afgelopen twee jaar, de Belgische banken nog steeds systematisch en categoriek personen gelinkt aan onze sector blijven weigeren, nog voor die potentiële klanten nog maar de kans krijgen om een dossier in te dienen.
 

 BREXIT?

 

M-Screen

 

Diamond producers associations -DPA

The DPA (Diamond Producers Association) have recently launched their campaign in the USA ‘Real is rare, real is a diamond’.

Some of the interesting points raised during the workshop is that contrary to popular belief Millennials are very interested in diamonds only they have not been exposed to the kind of advertising around it that previous generations have. Also they are quite resistant to the ritual around diamond buying (ex; has to be bought for marriage, anniversary etc).

Part of the research on millennials shows that because of the digital age we are living in and the lack of real experiences and human connections, millennials are actually very drawn to something as unique as a diamond and to something genuine around the experience of buying their diamond.


- few interesting facts:

-Within 5 years Millennials will be at their top purchasing power

-Top purchases for Millennials involve travelling abroad, weekend getaways, electronics, diamonds

-Real is rare, rare is a diamond’ was launched in the USA mid-October with a set of videos targeted to the USA and intends to start a different dialogue around diamonds.  Not  necessarily diamonds are forever concept but more life and relationships have imperfections but having something real is equally important and worth celebrating.

-Still diamonds from marriage count for 35-40% of all diamond purchases

-Self purchase capacity has gone up from 26% to 31%

What  is really intresting  is the idea of how does ‘Real is rare’ connect to what we are doing, how does it play into what we propose as diamond companies.The BVGD is welcoming rhe new Carat Tax law, that was approved by the European commission and the Belgian parlement.  The BVGD is proud to be the vehicle that introduced the concept of the carat tax to the AWDC. Thanks to a group of committed and motivated diamond traders, the implementation of the carat tax has come to a reality. This proves that the necessity of a discussion platform where members of a trade sector come together in order to find solutions to existing  problems is a productive endeavour. I take this opportunity to thank : Mr Jean-Louis Van Strydonck, Mr Sachin Choksi, Mr Philippe Barsamian, Mr Nishat Parikh, Mr Tom Panis and Mr Ari Epstein( the AWDC) for making this happen.
 
BVGD  is proud   to  be  a  partner for  the
'  Antwerp Diamond Year '                       2017-2018.                                


Since our childhood, we wake and sleep diamonds.They follow us throughout the day, every minute of every day. It has become a part of who we are, and what we represent. We feel proud and privileged to be a part of this magical industry located in Antwerp, the Diamond capital of the world.

                          Diamonds, it's part of our DNA.
                

 

Antwerp Diamond Forum - ADF

ADF-Antwerp Diamond Forum


We encourage each and every diamond trader to join this proactive group on the Telegram app.

You will be updated on the minute with the latest news in the Antwerp, as well as the global diamond industry. Additionally, you will be able to share your thoughts and debate your ideas with the entire group.

If you want to join the group, please call Mr. Henri Keesje (0476 890305) or Mr. Abhay Nanavati, the administrator of the group.


Debate between the candidates , before the AWDC elections.
Organised by ADF  (may 2016)
The candidates are presenting themselves with their program .

Click here to edit text

NEW :  BVGD presents    'Create your company video'   for only 275 euros!   

and promote your COMPANY and the ANTWERP DIAMOND INDUSTRY.

NEWSBE UP TO DATE WITH  :  http://www.thediamondloupe.com/all Board of directors  2014-2015


Chairman :  Mr Henri Keesje

Vice-chairman :  Mr Andre Gumuchdjian

Secretary :  Mr David Horowitz

Treasury  : Mr Nehal Mehta

Advisor : Mr Robert Kiek

Advisor : Mr Philippe Barsamian

Advisor : Mr  Frank Fensie


Summer 2015  :  First publication of the  BVGD  newsletter.


Changes in the Board of Directors

Dear member,

At the last board meeting of the Board of Directors on March 13th 2014, Mr Andre Gumuchdjian has offered to step down from the presidency due to other engagements. The Board of Directors has elected unanimously Mr Henri Keesje as the new president.

European court rejects the appeal of the BVGD

After an eight year battle with the European commission, the EU General Court

has rejected our case for the establishment of an open, free and competitive market for diamonds.


We need to examine closely the Decision of the Court and the arguments that were invoked, most probably the “lack of community interest” has been the predominant factor.


While it is clear that the diamond industry does not affect as many consumers as, say, a Microsoft does, there are millions of people worldwide working in the diamond and jewellery industry. For us as well as for tens of millions of consumers, the impact of an open system would have been beneficial.


To be sure the market has changed tremendously in the last eight years. To a large extent, we feel we won more on the ground rather than in the courtrooms as many aspects of SoC have been proven to be detrimental to the market.


We will examine with our lawyers our further legal options.


We, at the BVGD, feel that many stakeholders have understood the validity of our arguments. Yet the core problems still remain. To be sure, the situation is changing slowly but surely. It is to be hoped that economic reality will force real change in the end, as distorted markets can never be efficient.


In the long run, economic forces will always prevail.


Andre Gumuchdjian

President of the Board of Directors

Categories: None


Rapaport Price List Reduction : Our Reaction

The Belgium Polished Diamond Traders Association (BVGD) has always been at the forefront and is leading the struggle for a free, fair and transparent market.

The BVGD is very concerned by the latest reduction of the Rapaport diamond price list.


While we recognize that a correction in polished prices is taking place, the uniform decrease across the board from 10cts down to .30cts simply does not reflect the reality of the market.


At a time of extremely thin trading owing to a series of Jewish and Indian holidays coupled with the global economic turmoil it is very difficult to gauge the full impact of these price movements.


It is expected that the 3.00ct+ range will suffer the greatest correction as this is the area where the prices have risen the most. What is inconceivable is why the Rapaport Group considers it appropriate to reduce prices similarly in all ranges from 0.30 -10ct.


The 0.30 – 1.00ct range represents a range of polished where recent price rises were not even reflected on the Rapaport list and his decision to reduce the prices proportionately to the 3.00+ highlights once again his inability to correctly read the polished diamond market.


Acknowledging the need and usefulness of a price guide index for our industry, the BVGD appeals to other Polished Diamond Traders Associations to join it within the umbrella of the World Federation of Diamond Bourses to create a credible price index based on a clear and transparent methodology.


Andre Gumuchdjian

President of the Board of Directors of BVGD

Categories: None


 

 

Inleiding

De Belgische Vereniging van Handelaars in Geslepen Diamant, vertegenwoordigt en behartigt de belangen van de Belgische handelaars, de in-en uitvoerders van geslepen diamant.

De BVGD is de enige beroepsvereniging, als dusdanig erkend door de Belgische overheid, om in naam van de handelaars in geslepen diamant te spreken. Onze statuten worden door de Raad van Staat gecontroleerd.

Wij vertegenwoordigen alle handelaars in geslepen diamant, onafgezien van het lidmaatschap. Uiteraard kunnen alleen daadwerkelijke leden deelnemen aan de Algemene Vergaderingen, stemrecht hebben en elk tweede jaar de Raad van Bestuur verkiezen.

Iedere diamanthandelaar die een Belgisch handelsregisternummer heeft, kan zijn aanvraag indienen voor het lidmaatschap. De Raad van Bestuur onderzoekt de aanvragen en is als enigste bevoegd om de status van daadwerkelijk lid toe te kennen.

De doelstellingen van de BVGD zijn de invloed aan te wenden op alle niveaus om de handel in geslepen diamant aan te wakkeren en te vergemakkelijken.

Wij streven er naar om alle hindernissen en tarieven uit te schakelen die de Handel kunnen belemmeren. Wij ondersteunen alle acties die voordelig kunnen zijn voor de Belgische handelaars in geslepen diamant. Wij laten ook alle verzoeken om handelscontacten aan onze leden toekomen.

- Het vergemakkelijken van de handel van geslepen diamant.

- Het verbeteren van de werkwijze van de Diamond Office.

- Het ontwikkelen, samen met de HRD, van nieuwe idee n om de certificaten te optimaliseren.

- Het voorstellen om op markt-effici nte manieren de diamant handel en nijverheid te helpen en/of te Samen met jullie actieve deelname hopen we in de toekomst succesvoller te zijn.